tirsdag 18. oktober 2011

Har du ordna deg plass til årets julebord?


Kontakt Systrene Nilsen for meir informasjon. Vi ser fram til å få deg i julestemning.

Beste helsing,

Systrene Nilsen